ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาม88 (Pham88) ก่อตั้งขึ้น 17 เมษายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ บิ้ลทอิน ตกแต่งภายใน บ้าน สำนักงาน หอพัก รีสอร์ท คอนโด รับเหมางานสี รับเหมางานก่อสร้างทั่วไป  สระว่ายน้ำ สวยถูกใจ ในราคาเบา ๆ ที่งบไม่บาน ด้วยปรัชญาการทำงาน  ” Nothing is impossible“

ด้วยเทคนิคการบริหารงานของทางบริษัทฯ คือ เน้นงานคุณภาพ ตรงต่อเวลา ราคาสมเหตุสมผลและบริการครอบคลุมทุกส่วนงานเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ    

ทั้งยังแนะนำบอกต่อให้แก่ลูกค้าท่านอื่นๆ อีกด้วย  ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง พร้อมทั้งบุคลากรที่เพียบพร้อมในทุกๆด้าน เราสามารถประเมินราคาต้นทุน ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนการดำเนินการงานก่อสร้างทุกขั้นตอน เป็นไปตามระบบ ระเบียบ และแบบแผนที่กำหนดไว้ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานคุณภาพ ตรงตามเวลาที่กำหนด

Background

Pham88 was established in 2007 registered in market with 1 million baht. We’re providing several services e.g. design and build, interior & exterior design and build, renovation, painting, swimming pool system for private house, resort, condominium office  etc. 

Motto: “Nothing is impossible”

How we difference from others?

We’re providing the best solution and services to client upon their requirements with professional service & reasonable price.

Regarding the professional service we were well known by “the word of mouth” from clients.

Why do select Pham88?

With our professional team service guarantee that our clients are going to reach satisfaction.

—————————-

ชื่อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาม 88 (Pham88construction Ltd., part)

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 125/1 ถ.คลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทธุรกิจและบริการ: รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่งภายในและภายนอก ซ่อมแซม ต่อเติม งานบิ้ลทอินเฟอร์นิเจอร์ งานสี ให้กับกลุ่มลูกค้าทุกประเภท เช่น บ้านพักอาศัยส่วนตัว คอนโดมีเนียม สำนักงาน ฯลฯ

Service: Construction, design and build, interior & exterior design and build, renovation, painting, swimming pool system including private house, resort, condominium, office etc. 

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0763554000667

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

โทรศัพท์: 093-5361555

อีเมล์: pham88construction@gmail.com

เว็บไซต์: www.pham88construction.com

Facebook: https://www.facebook.com/HomeBuilderandRenovation