ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาม 88  (Pham88construction Ltd., part)

ที่อยู่: เลขที่ 125/1 ถ.คลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

Address:  125 /1 Klong Tiean Road, Cha am, Cha am, Phetchaburi,             Thailand

โทรศัพท์ (Tel) : 093-5361555

อีเมล์ (Email) : pham88construction@gmail.com

เว็บไซต์ (Website): www.pham88construction.com

Facebook: https://www.facebook.com/HomeBuilderandRenovation